Välkommen till Jolosällskapet

Jan Olof Olsson, Jolo, var mellan 1945 och 1974 journalist vid Dagens Nyheter. Under signaturen Jolo blev han en älskad kåsör, men skrev all möjlig slags journalistik. Jolo var också författare till ett fyrtiotal böcker. Man har talat om "iakttagaren Jolo" och då syftat på hans öga för udda men ändå karaktäristiska detaljer samt hans talang för litterär gestaltning. En specialitet var de kulturhistoriska skildringarna.

Jolosällskapet är ett litterärt samfund tillägnat Jan Olof Olsson (1920-74). Sällskapet bildades den 10 maj 1997 i syfte att främja intresset för och studiet av Jolos journalistik och författarskap genom samvaro, föredrag, resor och utgivning av skrifter.

Jolopriset delas ut sedan 2002. Tanken med priset på 10 000 kronor är att utmärka journalister/författare som med framgång verkar i Jolos anda, det vill säga förmedlar kunskap, nyfikenhet och förmåga att gripa ögonblicket i svansen. Pristagaren utses av en jury som tillsätts av styrelsen.

Welcome to Jolosällskapet

For a short presentation of writer and journalist Jan Olof Olsson – Jolo, more 

Från Styrelsen augusti 2021

Jolovänner,
Styrelsen har måndagen den 23 augusti sammanträtt digitalt, på Teams. Det hoppas vi slippa i fortsättningen och har planerat för en höst då vi med försiktighet ska kunna ses i verkliga livet. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Eventuella programändringar meddelas på  Jolosällskapets hemsida www.jolosallskapet.se, dvs här.
Vår första medlemsaktivitet i höst blir en stadsvandring i Jolos och Johan Erséus fotspår i Birkastan i Stockholm tisdagen den 14 september. Därefter ska vi dela ut såväl 2020 års som 2021 års Jolopris, innan vi går in i ett nytt verksamhetsår, som vi hoppas ska innebära att vi också kan återuppta våra populära resor.

Jolopristagare 2021 - Kristian Wedel!

Kristian Wedel, Jolopristagare 2021. Foto: Anders Ylander / G-P Kristian Wedel, Jolopristagare 2021. Foto: Anders Ylander / G-P

Jolopriset för 2021 tilldelas kåsören, journalisten och författaren Kristian Wedel.
Han kommer vid medlemsmötet den 23 november 2021 att ta emot priset på 10 000 kronor – och berätta om sin gärning och sin relation till Jolo.

Juryns motivering:
Kristian Wedels frändskap med Jolo märks redan i klädstilen – och ännu mer i förmågan att flanera i tid och rum med alla sinnen nyfiket påkopplade. Läsaren bjuds in till en vandring mellan vardagliga intryck och förunderliga fakta, oavsett om det gäller Marstrand eller Manhattan. Bäst trivs han på hemmaplan i Göteborg: i Wedels texter blir Hisingen en lika mytisk, vemodig och händelselös plats som Jolos Birkastan. Och som det anstår en obotlig saxofonist har han ett suveränt öra för språkets rytm och toner.

Kristian Wedel är född 1971 och verkar sedan 1990-talet i Göteborgs-Posten, där han är kåsör och redaktör för tidningens avdelning Världens gång. Han är författare till ett trettiotal böcker, främst om Göteborg förr och nu.

(Kristian är också den första pristagaren i Joloprisets tjugoåriga historia som själv är ledamot i Jolosällskapets styrelse. Styrelsen har dock inget inflytande över utnämningen, som görs av en fristående jury, bestående av Kajsa Olsson, Johan Erséus, Stephen Farran-Lee, Vibeke Olsson, Jesper Högström.) 
Jolopriset sponrades 2021 av bokförlaget Polaris.

Foto: Willy Svahn Foto: Willy Svahn

Överlämnande av Jolopriset 2021 - Kristian Wedel

Det var på tisdagen den 23 november som Kristian Wedel, 50-årig journalist, författare och styrelseledamot i Jolosällskapet, kom resande från hemstaden Göteborg för att äntligen ta emot Jolopriset 2021.

Efter välkomsthälsning och prisöverräckande av Jolosällskapets ordförande, Anders Sandström, förklarade Johan Erseus, som representant för juryn, hur det kommer sig att en aktiv ledamot av styrelsen kan bli prismottagare. Eller snarare hur det kommer sig att det har dröjt så många år innan Kristian Wedel får ta emot priset. Kristian har varit på tal i juryn flera gånger, men argumentet ”jamen han sitter ju i styrelsen” har kommit i vägen. I år har dock en enad jury sagt: ”det skiter vi i” – ”han är en person vi inte kommer runt”.

Klädd i manchesterbyxor, tweedkavaj, pullover, vit skjorta och rutig slips. Prismottagaren är en äkta Jolo-fantast, också i sin klädsel. Jolopris-juryn formulerar det så här:
Kristian Wedels frändskap med Jolo märks redan i klädstilen – och ännu mer i förmågan att flanera i tid och rum med alla sinnen nyfiket påkopplade.

Kristian Wedels briljanta tacktal var med en mjuk början om hans eget möte med Jolo en inspirerande analys av Jolos kåseri-konst. På något vis har Jolos anda varit med honom sedan han som baby, född på Lidingö, blev skjuten runt i barnvagn av bekanta till Jolo. Och Jolos böcker stod i bokhyllan i det kulturella barndomshemmet, men i Kristians ungdomliga ögon såg de i all deras vithet tråkiga ut. Ögonöppnaren kom inte förrän på Journalisthögskolan. Någon kom med första kapitlet av Fritt Nyhavn. Och då var det kört. En stor beundran av och undran över Jolos författarskap tog sin början – med en besatthet, som ibland, om man ska tro prismottagarens hustru, som han själv citerar, lutar mot galenskapen.

Hur ”gör” Jolo - denna stilistiska expressionistiska mästare? Det går inte att bryta ner ett mästerskap. Om vi kunde det skulle det inte vara ett mästerskap, konstaterar Kristian Wedel. Det skulle vara att reducera mästaren. Men man kan ändå lära sig mycket för att leta reda på hans arbetssätt genom att närläsa och analysera den flanerande och kåserande rösten i Jolos texter. En röst som ibland är ett ”jag”, ibland är en ”han”.
Rösten är rösten av en ”normal människa i en normal värld”, men buren av en människa med en fantastisk observationsförmåga och en enorm kunskap som doseras med en genialisk återhållsamhet i ett nedskruvat tonläge.
En röst vi omedelbart litar på. Vi vet var vi har honom, platsen har betydelse och de många konkreta detaljer och anekdoter som skapar bilder i massvis i våra huvuden gör läsaren trygg. Kristian Wedel kallar det för Jolos syresättning av texten. Jolos oerhörda närvaro tar läsaren med in i hans möte med och observation av människor och händelser och miljöer. Konkretionerna blandade med Jolos komprimering av historiskt källmaterial skapar trovärdigheten. Vi känner kanske igen det historiska perspektivet från andra historiker, men Jolo är på plats, ställer andra frågor och får andra svar än vi är vana vid. Läsaren får ett nytt perspektiv.
Jolos förmåga att se nyanser, att välja de rätta och välja bort det som skulle störa trovärdigheten är det inspirerande i hans konst liksom hans olika tricks med att växla tempo beroende på berättelsens poäng, säger Kristian Wedel som avslutning på sitt generösa tal om förebilden Jolo.

Nu för tiden finns det inte många som försöker sig på kåseriets konst, en liten berättelse som får oss att se på världen med nya ögon. Årets Jolopris-mottagare gör det.
Med prispengarna följer också ett evigt hedersledamotskap i Jolosällskapet.

Hanne Fokdal Barnekow

Aktiviteter i närtid

Hanne Fokdal Barnekow, Johan Erséus vid bokbordet Hanne Fokdal Barnekow, Johan Erséus vid bokbordet

Höstprogram 2021.

  • 28-29 augusti. Stockholms stadsmuseums bokhelg. När ni läser detta har denna aktivitet redan genomförts. Jolosällskapet deltog med bokbord båda dagarna. Johan Erséus höll ett anförande om Jolo på söndagen.
     
  • 14 september. Stadsvandring i Jolos fotspår. Under ledning av Johan Erséus. Genomfördes i god ordning med nöjda deltagare.
  • 2 oktober. Medlemsmöte på Nätgränd 3, kl 18.00 med utdelning av Jolopriset 2020. Pristagaren Johanna Frändén kom till föreningslokalen och höll ett fängslande tacktal. Se mer information på Jolopriset -> Tidigare Pristagare!
  • 23 november. Medlemsmöte på Nätgränd 3, kl 18.00 med utdelning av Jolopriset 2021. Pristagaren Kristian Wedel kom till föreningslokalen - se ovan!

Program 2022
Vi återkommer i medlemsbrev med information om vårens program.
Då hoppas vi kunna ha en aktivitet på Lidingö som uppmärksammar 102-årsminnnet av Jolos födelse.
Årsmöte med utdelning av Jolopriset 2022 kommer förhoppningsvis att kunna genomföras senast under april månad.

Joloresa 2022
Planering har påbörjats. Just nu är vår bedömning att det kan vara möjligt med en resa i mitten av september 2022. Resmålet är Göteborg och norra Jylland med Skagen. Styrelsen återkommer med mer information efter årsskiftet.

Bli medlem du också!

Aktuellt

E-postadress till Jolosällskapet:
sandstrom.olle@telia.com

Nytt från 2019-02-18: Nathan Shachars tal till Jolo 2017. Kolla i länken ovan!

Jolos stil

Tisdagen den 9 februari 2016 diskuterades Jolos stil, dvs sätt att skriva, av Stephen Farran-Lee, Niklas Rådström, Vibeke Olsson, Johan Erséus och Kristian Wedel inför 45 medlemar.


Hör gärna på ljudupptagningen som Hanne Fokdal Barnekow tog här nedan.