Välkommen till Jolosällskapet

Jan Olof Olsson, Jolo, var mellan 1945 och 1974 journalist vid Dagens Nyheter. Under signaturen Jolo blev han en älskad kåsör, men skrev all möjlig slags journalistik. Jolo var också författare till ett fyrtiotal böcker. Man har talat om "iakttagaren Jolo" och då syftat på hans öga för udda men ändå karaktäristiska detaljer samt hans talang för litterär gestaltning. En specialitet var de kulturhistoriska skildringarna.

Jolosällskapet är ett litterärt samfund tillägnat Jan Olof Olsson (1920-74). Sällskapet bildades den 10 maj 1997 i syfte att främja intresset för och studiet av Jolos journalistik och författarskap genom samvaro, föredrag, resor och utgivning av skrifter.

Jolopriset delas ut sedan 2002. Tanken med priset på 10 000 kronor är att utmärka journalister/författare som med framgång verkar i Jolos anda, det vill säga förmedlar kunskap, nyfikenhet och förmåga att gripa ögonblicket i svansen. Pristagaren utses av en jury som tillsätts av styrelsen.

Welcome to Jolosällskapet

For a short presentation of writer and journalist Jan Olof Olsson – Jolo, more 

Från Styrelsen augusti 2021

Jolovänner,
Styrelsen har måndagen den 23 augusti sammanträtt digitalt, på Teams. Det hoppas vi slippa i fortsättningen och har planerat för en höst då vi med försiktighet ska kunna ses i verkliga livet. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Eventuella programändringar meddelas på  Jolosällskapets hemsida www.jolosallskapet.se, dvs här.
Vår första medlemsaktivitet i höst blir en stadsvandring i Jolos och Johan Erséus fotspår i Birkastan i Stockholm tisdagen den 14 september. Därefter ska vi dela ut såväl 2020 års som 2021 års Jolopris, innan vi går in i ett nytt verksamhetsår, som vi hoppas ska innebära att vi också kan återuppta våra populära resor.

Johanna Frändén, mottagare av Jolopriset den 2 oktober 2021

Det var med stor glädje att Styrelsen äntligen fick överlämna 2020 års pris till journalist Johanna Frändén den 2 oktober 2021. Och det var en tydligen glad och också stolt prismottagare som har inväntat ett slut på covid-19-restriktionerna för att kunna ta emot priset.
Den 40-åriga prismottagare tackade med ett lätt och ledigt tal om sin journalistiska karriär, dock utan att nämna de fina pris hon genom åren redan har fått för sin utomordentliga journalistik eller om den utmaningen det måste ha varit att vara kvinna inom ett mycket mansdominerat yrkesområde.

Johanna Frändéns lust att skriva, förmedla och debattera är uppenbar när man ser henne på tv, läser hennes artiklar eller hennes brev till Carl Johan De Geer i boken ”Att segra är banalt” som har kommit ut i augusti. Den lusten är lika uppenbar när hon ställer sig fram för Jolosällskapet och börjar berätta. Hon pratar snabbt och medryckande – och man förstår att hon fort lärde sig att skriva klart reportagen från fotbollsmatchen innan matchen blåst av. Ingen tvekan om att Jolopristagaren älskar sitt yrke och säkert har det som Jolo: inte en dag utan ord på papper.

Med början i sportjournalistiken, som utan att vara första prioritet blev en möjlighet på journalistutbildningen i Göteborg, har hon utvecklat sin stil, som nu omfattar mycket mer än ”bara” fotboll.
Under de senaste tio år har hon haft sin utkikspost i Paris. Det var Zlatan som ”förde” henne dit, men hon har stannat där. I många år hade hon kontrakt på att följa alla den legendariska fotbollsspelarens steg, så hon bevakade noggrant hans resa och spel från Italien och Spanien till fotbollsklubben PSG i Paris. En inte helt enkel journalistisk uppgift att ha fokus på en mycket tystlåten och inte just samarbetsvillig stjärna i främmande länder. Men det gick ju mera än bra.
Med mycket få kvinnliga kollegor inom sportjournalistiken har Johanna Frändén hittat sina förebilder inom andra områden, utrikeskorrespondenten Kristina Kappelin har med sitt förebildliga sätt att förmedla såväl kultur som politik från ett annat land och språk varit en av dem. Konsten att få oss att se oss själva genom en annan kulturs perspektiv. Vilket ju precis är vad Jolo var en mästare på.
Johanna Frändén avslutade med att läsa en bit från Jolos porträtt av en kvinnokarl på corson från 1971 där han undrar hur de sydländska männen lyckas med att bete sig mot kvinnor som ”vi nordbor blir skällda för att göra".

Text och bild: Hanne Fokdal Barnekow

Jolopristagare 2021 - Kristian Wedel!

Kristian Wedel, Jolopristagare 2021. Foto: Anders Ylander / G-P Kristian Wedel, Jolopristagare 2021. Foto: Anders Ylander / G-P

Jolopriset för 2021 tilldelas kåsören, journalisten och författaren Kristian Wedel.
Han kommer vid medlemsmötet den 23 november 2021 att ta emot priset på 10 000 kronor – och berätta om sin gärning och sin relation till Jolo.

Juryns motivering:
Kristian Wedels frändskap med Jolo märks redan i klädstilen – och ännu mer i förmågan att flanera i tid och rum med alla sinnen nyfiket påkopplade. Läsaren bjuds in till en vandring mellan vardagliga intryck och förunderliga fakta, oavsett om det gäller Marstrand eller Manhattan. Bäst trivs han på hemmaplan i Göteborg: i Wedels texter blir Hisingen en lika mytisk, vemodig och händelselös plats som Jolos Birkastan. Och som det anstår en obotlig saxofonist har han ett suveränt öra för språkets rytm och toner.

Kristian Wedel är född 1971 och verkar sedan 1990-talet i Göteborgs-Posten, där han är kåsör och redaktör för tidningens avdelning Världens gång. Han är författare till ett trettiotal böcker, främst om Göteborg förr och nu.

(Kristian är också den första pristagaren i Joloprisets tjugoåriga historia som själv är ledamot i Jolosällskapets styrelse. Styrelsen har dock inget inflytande över utnämningen, som görs av en fristående jury, bestående av Kajsa Olsson, Johan Erséus, Stephen Farran-Lee, Vibeke Olsson, Jesper Högström.) 
Jolopriset sponrades 2021 av bokförlaget Polaris.

Aktiviteter i närtid

Hanne Fokdal Barnekow, Johan Erséus vid bokbordet Hanne Fokdal Barnekow, Johan Erséus vid bokbordet

Höstprogram 2021.

  • 28-29 augusti. Stockholms stadsmuseums bokhelg. När ni läser detta har denna aktivitet redan genomförts. Jolosällskapet deltog med bokbord båda dagarna. Johan Erséus höll ett anförande om Jolo på söndagen.
     
  • 14 september. Stadsvandring i Jolos fotspår. Under ledning av Johan Erséus. Genomfördes i god ordning med nöjda deltagare.
  • 2 oktober. Medlemsmöte på Nätgränd 3, kl 18.00 med utdelning av Jolopriset 2020. Pristagaren Johanna Frändén kom till föreningslokalen och höll ett fängslande tacktal. Se mer information på denna sida!
  • 23 november. Medlemsmöte på Nätgränd 3, kl 18.00 med utdelning av Jolopriset 2021. Pristagaren Kristian Wedel kommer till föreningslokalen. 

Program 2022
Vi återkommer i medlemsbrev med information om vårens program.
Då hoppas vi kunna ha en aktivitet på Lidingö som uppmärksammar 102-årsminnnet av Jolos födelse.
Årsmöte med utdelning av Jolopriset 2022 kommer förhoppningsvis att kunna genomföras senast under april månad.

Joloresa 2022
Planering har påbörjats. Just nu är vår bedömning att det kan vara möjligt med en resa i mitten av september 2022. Resmålet är Göteborg och norra Jylland med Skagen. Styrelsen återkommer med mer information efter årsskiftet.

Bli medlem du också!

Aktuellt

E-postadress till Jolosällskapet:
sandstrom.olle@telia.com

Jolopristagare 2020:
Johanna Frändén

Juryns motivering:
2020 års Jolopris tilldelas frilansjournalisten Johanna Frändén, en gränsöverskridare med rötter i samma berättande journalistik som Jolo. Från Lerdala till London, Barcelona, Rom och Paris bevakar hon sport, samhälle och politik. Johanna Frändén använder den litterära journalistikens traditionella redskap – stilistisk precision, bildning och iakttagelseförmåga – i den modernaste medievärlden med tv, press, blogg och twitter. Som krönikör är hon befriande mänsklig och nyanserad, som reporter är hon sakkunnig och klar. Det är en gärning i Jolos anda.
I juryn satt Kajsa Olsson, Johan Erséus, Stephen Farran-Lee, Vibeke Olsson, Jesper Högström.
Jolopriset sponrades 2020 av bokförlaget Polaris.

Nytt från 2019-02-18: Nathan Shachars tal till Jolo 2017. Kolla i länken ovan!

Jolos stil

Tisdagen den 9 februari 2016 diskuterades Jolos stil, dvs sätt att skriva, av Stephen Farran-Lee, Niklas Rådström, Vibeke Olsson, Johan Erséus och Kristian Wedel inför 45 medlemar.


Hör gärna på ljudupptagningen som Hanne Fokdal Barnekow tog här nedan.