Aktiviteter

Sällskapet ordnar regelbundet träffar med författare och promenader i Jolos fotspår. Dessutom ordnas resor i Jolos anda till en plats som Jolo beskrivit i sina böcker.

Ur den gångna verksamheten kan nämnas att regissör Bengt Lagerkvist har berättat om "Någonstans i Sverige" och Jolo, redaktör Jörgen Cederberg har kåserat om Jolo i radio, författaren Vibeke Olsson-Falk har talat om sin far Jolo, promenader i Jolos fotspår har genomförts i Birkastan i Stockholm och ett möte om Jolo och DN-redaktionen har hållits på Dagens Nyheter. Förutom alla Jolopristagare har bland andra Leif Furhammar, Anders Sundelin, Göran Hägg och Per Wästberg talat inför sällskapet om olika aspekter av Jolos verk.

Varje år ordnas en resa för sällskapets medlemmar i Jolos fotspår. Hittills har vi besökt Köpenhamn (2001), St Petersburg (2004), Dublin (2005), Krakow (2007), London (2008), München (2009), Tallin (2010), Jolos Skåne (2011), Istanbul (2011) och Flandern (2012),  Berlin (2013), Helsingfors (2014), Sarajevo (2015) och till Wien 2016.

I samband med sällskapets årsmöte delas sedan 2002 ut ett pris till en journalist/författare som verkar i Jolos anda. Läs mer 

Diverse läsning:
P-O Swartz om Herman Bang
 

Varje år träffas medlemmarna för en picknick i Jolos trädgård på Lidingö (foto Kerstin Nylander)
Jolos sommarhus som Sällskapet besökte i maj 2011 (foto Kerstin Nylander)