Jolopriset instiftades 2002. Tanken med priset på 10 000 kronor är att utmärka journalister/författare som med framgång verkar i Jolos anda, det vill säga förmedlar kunskap, nyfikenhet och förmåga att gripa ögonblicket i svansen. Pristagaren utses av en jury som tillsätts av styrelsen.

Se "Startsida" i hvudmeny för aktuell pristagare.

Besök  "Tidigare pristagare" här till vänster för - just - tidigare pristagare!