Jan Olof Olsson, Jolo, var mellan 1945 och 1974 journalist vid Dagens Nyheter. Under signaturen Jolo blev han en älskad kåsör, men skrev all möjlig slags journalistik. Jolo var också författare till ett fyrtiotal böcker. Man har talat om "iakttagaren Jolo" och då syftat på hans öga för udda men ändå karaktäristiska detaljer samt hans talang för litterär gestaltning. En specialitet var de kulturhistoriska skildringarna.

Detta hittades i ett exemplar av Sven Hedins "Kriget mot Ryssland" från 1915. Jan Olof Olsson hade den säkert för sin research till böckerna om första världskriget.

Jolos och Margaretas ex libris