Jolosällskapet är medlem i "De litterära sällskapens samarbetsnämnd", DELS. www.dels.nu

Som medlem i Jolosällskapet kan du prenumerera på deras tidskrift, Parnass, som kommer ut fyra gånger per år, till ett reducerat pris.

http://www.dels.nu/parnass/prenumerera.html

Parnass nr 3 2020 är ägnat åt Jolo!