Jolosällskapet är medlem i "De litterära sällskapens samarbetsnämnd", DELS. www.dels.nu

 

Som medlem i Jolosällskapet kan du prenumerera på deras tidskrift, Parnass, som kommer ut fyra gånger per år, till ett reducerat pris.

http://www.dels.nu/parnass/prenumerera.html

 

Nr 2 2010 har som tema
"Skåne som litterärt landskap"
 

 

På sidorna 19-21 har Johan Erséus skrivit en artikel "Jolo - en skånsk wannabe".

 

Tidningen Parnass fyller 2012 20 år och för att fira detta ägnas nr 1/2012 åt Strindberg. Prenumererar du nu får du detta nummer gratis. Prenumerationen kostar 190 kr/år och du får 4 nr.

Läs mer om Strindbergsnumret.