År 1998 utkom den första av Jolosällskapets skrifter, ett särtryck av Göran Leths artikel om Jan Olof Olsson i Svenskt Biografiskt Lexikon.


Två år senare utkom Sällskapets andra skrift, "Jolo - mannen med de 29 kostymerna", redigerad av Johan Erséus, med bidrag av Tom Olsson och Stephen Farran-Lee. Skriften innehåller tio av Jolos DN-kåserier (fem om Irland och fem om klädstilar).


Den tredje skriften publicerades våren 2003 (på bokförlaget Atlantis): "Med Jolo till Köpenhamn", redigerad av Rolf Yrlid.


Våren 2007 utkom den fjärde skriften, ”Allsvensk idyll”, redigerad av Johan Erséus. Den innehåller ett sextiotal av Jolos idrottstexter från OS, VM, boxningsgalor, cykeltävlingar, skidlopp och inte minst fotbollsmatcher. Bokens redaktör Johan Erséus har skrivit om Jolo och idrotten, Jesper Högström om Jolo och fotbolls-VM 1958 och Vibeke Olsson om sin pappa som plötsligt fick dela intresse med två sporttokiga tonårsdöttrar.

Boken är på 272 sidor, omslag i kartonnage. Den kan köpas via sällskapet för 200 kr inkl porto. Sätt in pengar på pg 43 06 67-6 och ange namn, adress och "Allsvensk idyll".

De 100 första böckerna i upplagan har numrerats. Dessa säljs för 250 kr inkl porto. De är avsedda för sällskapets medlemmar. Den som är intresserad av att beställa ett numrerat ex kan maila till johan.erseus@telia.com.

Kaj Schueler skrev en krönika om boken i SvD den 2/4 2012. Läs här.

Inom ramen för Jolosällskapets skriftserie utges också småskrifterna "Ur Jolos klippböcker" - häften med Jolokåserier, de flesta tidigare outgivna i bokform. Hittills har följande volymer utgivits, "Lillibeth lämnar sitt land"  2010,  "Vem är fru Lundén?" 2011, "Fasor och Saligheter" 2013.

Redaktörer är Kristian Wedel och Ulf Sveningson.

Den 6 februari 2014 släpptes ytterligare en bok i sällskapets regi: "Så minns vi Jolo".
"Kvällarna i Helsingfors" (Jolo, Johan Erséus, Vibeke Olsson) kom i två upplagor 2015, "Vägen till Sarajevo" (Jolo, Johan Erséus) kom 2017. Böckerna finns att inhandla på nätet, sök på titlarna!

Johan Erséus presenterar skriften "Allsvensk idyll" i samband med 2007 års picknick i Jolos trädgård (foto Kerstin Nylander)