Styrelse 2016-2017

Anders Sandström, Uppsala, ordförande

Har arbetat som jurist inom Svenska kyrkan. Medlem i Jolosällskapet och i styrelsen sedan sällskapets bildande, först som skattmästare, sedan två år som ordförande. Har i bokhyllan alla Jolos böcker, saknar dock skyddsomslaget till Kamera 1955; vem kan ha ett dylikt att undvara? Har deltagit i alla resor i Jolos fotspår, med undantag av den första till Köpenhamn.

Anders Hedberg, Stockholm, sekreterare
Civilekonom med större delen av arbetslivet i bank och nu på Finansinspektionen.
Medlem av sällskapet sedan början av 90-talet och flitig deltagare i  sällskapets resor.
Läst Jolo sedan tidiga år då min far, som bokcirkelorganisatör, ofta valde just Jolos böcker till sina cirklar.
Nyfiket bläddrade jag i Chicago, sedan var jag fast, och på den vägen är det.
 

Olle Sandström, Uppsala, skattmästare.

Har varit medlem i sällskapet sedan 1999 och ledamot i styrelsen sedan 2009. Skattmästare sedan 2012. Pensionerad adjunkt i matematik, fysik och kemi och gift med Maud, som naturligvis är medlem i sällskapet, och bror till Anders, vår ordförande. Har varit med på Joloresor till S.t Petersburg 2004, Krakow 2007, London 2008, München 2009, Tallin 2010 och Skåne 2011.

Har deltagit i planerandet av resorna sedan 2007 och varit delaktig i framställandet av sällskapets bokslut sedan 2003. Aktiv medlem i Uppsala-Lenna Jernväg.

Rolf Andreén, ledamot

Torkel Danielsson, Lidingö, ledamot
Programmerare; läst Jolo sedan 1960-talet. Ett sätt att bli lite klokare, utan att det tar emot.


 

Johan Erséus, Nacka, ledamot

Journalist med förflutet som reporter och chef på Expressen. Sedan tio år frilansskribent i tidskrifter, frågesportmakare, journalistutbildare, översättare och författare. Har bland annat skrivit böcker om Astrid Lindgrens liv och filmer, Lennart Nilssons Stockholmsfotografier, Kungsgatans historia och OS i Stockholm 1912.

Johan var redaktör för Jolosällskapets skrifter "Mannen med de 29 kostymerna" och "Allsvensk idyll". Flitig deltagare i sällskapets resor och samlare av Jolo-böcker. (Har självklart omslaget till fotoboken "Kamera 55".)

Kerstin Matz, Stockholm, ledamot

Journalist på Expressen under många år, där hon bland annat var politisk reporter, korrespondent i Paris och recensent av kriminalromaner. Har skrivit barnböcker och fackböcker. Har varit med i Jolosällskapet praktiskt taget sedan starten..

Erik Ohlsson, ledamot
Torbjörn Suneson, ledamot

Kristian Wedel, Göteborg, ledamot

Journalist på Göteborgs-Posten och författare. Skriver framför allt om städer – självfallet i första hand om hemstaden Göteborg, men har också skrivit två böcker om New York. Redaktör (tillsammans med Ulf Sveningson) för Jolosällskapets skriftserie "Ur Jolos klippböcker". Läste högt inledningskapitlet i Fritt Nyhavn för dottern Hedvig redan när hon var en vecka gammal. Behärskar tyvärr alldeles för många Göteborgsvitsar.

.

Revisorer

Claës Forsberg

Lars Starekerud

Revisorssuppleant

Vakant

Valberedning

Göran Holmström, sammankallande

Lars Samuelsson
Lars Starkerud