Vid sitt möte den 25/2 2021 nödgades Jolosällskapets styrelse konstatera att inte heller årets årsmöte kan genomföras på vanligt sätt. Liksom förra året blir det ett ”per capsulam-årsmöte”.
Vi genomför det med samma upplägg som i fjol. Ett protokoll med bilagor (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt valberedningens förslag till val av ledamöter, ordförande och kassör) skickas ut till medlemmarna i slutet av mars. Man får 3 veckor på sig att komma in med synpunkter. Styrelsen avser att datera per capsulam-protokollet den 27 april 2021. Årsmötet kommer bara att avhandla frågor och beslut som formalia kräver.
Utdelningen av Jolopriset ordnas som ett separat arrangemang. Vi har ju utöver 2021 års pris, kvar att dela ut 2020 års pris som gick till Johanna Frändén. Styrelsen ska pröva om 2020 års pris kan genomföras coronasäkert och filmas eller om det skjuts till senare på året, då vi förhoppningsvis kan träffas.
Styrelsen konstaterade att inga fysiska möten kan genomföras innan sommaren, men har inte helt gett upp tanken på en Joloresa i höst.
Resegruppen fick uppdrag att med lätt hand inleda förberedelser för en Joloresa till Göteborg och Skagen. Styrelsen kommer i maj att fatta beslut om en sådan resa ska planeras för genomförande i höst.

Johan följer i Jolos spår

Styrelsemedlemmen i Jolosällskapet, Johan Erséus, får årets Bernspris som Årets Stockholmsskildrare. Jolo erhöll detta pris 1973.

 

"Författaren och journalisten Johan Erséus tilldelas årets Bernspris. Han får det för att han "i sitt arbete - med respekt för historisk exakthet och med känsla för fotografiet som konstform - väcker liv i ett Stockholm som är borta men som nyss var vardag och fest för en miljon människor", som motiveringen lyder. Erséus senaste bok "1912 Solskens-olympiaden" kom ut tidigare i år.

 

Berns-priset instiftades 1963. Pristagaren utses av Svenska Pen-klubbens styrelse. Bland tidigare vinnare finns bland andra Per Anders Fogelström (1964), Alexandra Pascalidou (2002), Daniel Sjölin (2006) och Per Wirtén (2011)."

(svd.se 2012-12-06)

Bengt Lagerkvist, Johan Erséus och Anders Sandström vid invigningen (foto Yvonne Wetterling). Bengt Lagerkvist, Johan Erséus och Anders Sandström vid invigningen (foto Yvonne Wetterling).

Kungsgatan 100 år 24 november 2011

Måndagen den 31 oktober 2011 släpptes Johan Erséus bok "Kungsgatan 100 år" samtidigt som en fotoutställning med samma namn invigdes på Konserthuset. Utställningen visades till och med den 13 november.

 

Johan Erséus, Stockholms- och Jolokännare, och även styrelsemedlem i Jolosällskapet, säger i en kommentar till varför boken skrevs: "Någon måste ju avsluta det Jolo påbörjade 1961".

Vibeke Olsson (foto Ulla Montan)

Ytterligare en av sällskapets medlemmar har kommit ut med en ny bok under hösten: Vibeke Olsson lanserade den 27 oktober 2011 den tredje delen i den s.k. sågverkssviten; "Sågspån och eld" på Libris förlag.

 

Erik Löfvendahl, Svenska Dagbladet, skrev den 18 november 2011 om sviten: "... ett stycke genuin arbetarhistoria som förtjänar att bli klassisk."

Bengt Lagerkvist  in memoriam (1926-2013)

Bengt tillhörde initiativtagarna till Jolosällskapet och var styrelseledamot sedan ett tiotal år. Bengt, som i decennier varit en ledande kraft inom TV-teatern och folkbildat tittarna i oräkneliga konstprogram, var alltid en pådrivande kraft i styrelsearbetet och ansvarade för en rad föreningsmöten.

Med sin erfarenhet som personlig vän till Jan Olof Olsson bidrog han inte minst till att levandegöra Jolo för oss medlemmar.

Bengt ledde flera stadsvandringar i Stockholm, ibland tillsammans med Söderbergsällskapet. Bengt var också Jolosällskapets mästerlige konstguide på olika konstmuseer vid Sällskapets återkommande resor i Jolos fotspår. Alla deltagare minns när vi stannade inför Leonardo da Vincis Damen med hermelin på Czartoryskimuseet i Krakow eller då Bengt på sitt suveräna och fasta sätt ledde oss på Tate Modern under besöket i London.

Sista tillfället Bengt medverkade i Sällskapet var häromåret, vid en programkväll om TV-serien "Någonstans i Sverige" – då han berättade hur han hade bett Jolo att skriva manuset, och hur det hade gått till under inspelningen uppe i Tornedalen. Bengt hade med sig skådespelaren Per Waldvik, som spelade rollfiguren Morsgrisen, och tillsammans gav de en oförglömlig bild av hur den folkkära TV-serien skapades.

Jolosällskapet saknar en god vän och våra tankar går till Bengts familj.

Anders Sandström

ordförande
(2013)