Styrelse

Anders Sandström, Uppsala, ordförande
Har arbetat som stiftsjurist inom Svenska kyrkan. Medlem  i  Jolosällskapet
och i styrelsen från Sällskapets bildande, 1997,   först som skattmästare,
och är sedan 2009 ordförande.
 

Anders Hedberg, Stockholm, skattmästare
Civilekonom med ett arbetsliv inom finansbranschen. Medlem i sällskapet sedan slutet av 90-talet. Läst Jolo sedan tidiga år då min far, som bokcirkelorganisatör, ofta valde just Jolos böcker till sina cirklar.
Nyfiket bläddrade jag i Chicago, sedan var jag fast, och på den vägen är det.

Torbjörn Suneson, Uppsala, sekreterare
Landskapsarkitekt med förflutet på universitet och på Trafikverket. Kom i kontakt med Jolo på 70-talet genom hans böcker om första världskriget. Med Jolosällskapet 2015, då Agneta Wikström, som skulle åka med till Sarajevo, lånade mina böcker. Ninni och jag anmälde oss omedelbart till sällskapet och resan.

Hanne Fokdal Barnekow, vice sekreterare, journalist, bosatt i Stockholm.

Olle Sandström, Uppsala, medlemsansvarig.
Har varit medlem i sällskapet sedan 1999 och ledamot i styrelsen sedan 2009. Skattmästare och medlemsansvarig 2012-2018, medlemsansvarig sedan 2018. Pensionerad adjunkt och bror till Anders, vår ordförande.
Har deltagit i planerandet av resorna sedan 2007 samt varit aktiv i framställandet av sällskapets bokslut 2003-2017. Aktiv medlem i Uppsala-Lenna Jernväg.

Kerstin Matz, Stockholm, ledamot

Journalist på Expressen under många år, där hon bland annat var politisk reporter, korrespondent i Paris och recensent av kriminalromaner. Var sommaren 1956 semestervikarie på DN och fick då goda och minnesvärda råd av Jolo. Har skrivit barnböcker och fackböcker. Har varit med i Jolosällskapet praktiskt taget sedan starten..

Johan Erséus, Nacka, ledamot
Journalist med förflutet som reporter och chef på Expressen. Sedan tjugo år frilansskribent i tidskrifter, frågesportmakare, journalistutbildare, översättare och författare. Har bland annat skrivit böcker om Astrid Lindgrens liv och filmer, Lennart Nilssons Stockholmsfotografier, Kungsgatans historia och OS i Stockholm 1912.
Johan är redaktör för Jolosällskapets skrifter, som "Allsvensk idyll", "Kvällarna i Helsingfors" och "Vägen till Sarajevo". Flitig deltagare i sällskapets resor och samlare av Jolo-böcker.

Kristian Wedel, Göteborg, ledamot

Journalist på Göteborgs-Posten och författare. Skriver framför allt om städer – självfallet i första hand om hemstaden Göteborg, men har också skrivit två böcker om New York. Redaktör (tillsammans med Ulf Sveningson) för Jolosällskapets skriftserie "Ur Jolos klippböcker". Läste högt inledningskapitlet i Fritt Nyhavn för dottern Hedvig redan när hon var en vecka gammal. Behärskar tyvärr alldeles för många Göteborgsvitsar.

.

Willy Svahn, ledamot sedan 2019, bosatt i Linköping. Fastighetsmäklare. Under 1990- och 2000-talen företagsledare inom dagstidnings- och mäklarbranscherna. 
Fram till 2007 bosatt på Cypern och ansvarig för Evangeliska Frikyrkans utvecklingsarbete och bistånd i ett 10-tal länder i Nordafrika och Mellanöstern. En nästan komplett Jolo-samling ingår som en del i ett ganska omfattande privat bibliotek. Styrelseuppdrag i ideella organisationer, bland annat inom kyrka och bok- och biblioteksvärlden. Skribent och författare till böcker om Göta kanal, Kinda kanal, folkrörelse- och kyrkohistoria och artiklar om bokväsen. Tillsammans med hustrun Ingegerd varmt intresserad av Jolo som människa, journalist och författare och tacksamma deltagare i de senaste årens resor i Jolos fotspår. 
 
Erik Ohlsson, journalist, Stockholm, ledamot sedan 2015, anställd på Jolos gamla arbetsplats Dagens Nyheter sedan 1988.

Torkel Danielsson, Lidingö, ledamot
Programmerare; läst Jolo sedan 1960-talet.
Teknikansvarig hemsidan.
 

Revisorer

Nils Bovin

Håkan Palm

Revisorssuppleant
Gunnar Hedin

Valberedning

Suzanne Fredborg, sammankallande

Lars Samuelsson